Yhteys- ja kontaktiharjoitteet

Tähän tulee aikanaan kokoelma impron ja näyttelijäntyön harjoitteita, joita voi hyödyntää ihmisten välisen sanattoman ja / tai sanallisen yhteyden ja kontaktin tutkimiseen ja kehittämiseen.

Tule (pariharjoite)

Nimellä ”Tule” kulkevia harjoitteita on ainakin kaksi erilaista. Listaan ne erikseen, koska ne eivät ole toistensa variaatioita, vaan toimivat eri hieman mekaniikoilla. Tämä ensimmäinen on pariharjoite ja toinen koko ryhmälle tarkoitettu harjoite, jossa voidaan tutkia mm. (katse)kontaktia ja vuorovaikutusta kahden tai useamman ihmisen välillä. 

Miten se toimii: Pariharjoite, jota koko ryhmä voi tehdä yhtä aikaa. Osallistujat jaetaan pareihin, jotka sijoittuvat harjoitteen alussa toisistaan mahdollisimman etäälle tilassa. Eli näin ollen tilaan tulee kumpaankin päähän rivi, jossa jokaisella on katsekontakti ja suora etenemislinja omaan pariinsa nähden. Tavoittaana on ylläpitää koko harjoiteen ajan katsekontaktia pariinsa. Toinen parista toimii ohjaavassa roolissa ja toisen tehtävä on liikkua ohjaajan antamien signaalien mukaan. Ohjaamiseen käytetään, joko sanallisia tai sanattomia ohjeita tai näiden sekoitusta. Ohjaajan käytössä olevat käsimerkit tai mahdolliset sanat voivat olla esimerkiksi:

  • Kutsuva käden / sormien heilautus itseen päin tai sanallisesti ”Tule”
  • Pysäyttävä käden ele (kämmen kohotettuna liikkujaan päin) tai sanallisesti ”Seis”
  • Käden heilautus itsestä pois päin (osoittamaan, että liikkujan tulisi peruuttaa tilassa)

Jokaisen liikkeen laatua ja nopeutta voi varioida ja näin antaa liikkujalle ohjeita siitä, miten nopeasti tai millä tavoin hänen tulisi liikkua (esim. viettelevästi ilmaistu kutsuva ele voi tuottaa erilaista liikettä, kuin nopean energinen ja innostunut kutsu). Harjoite yleensä päätetään siten, että ohjaaja kehottaa kaikkia ohjaajan roolissa olevia kutsumaan parinsa niin lähelle, kuin hänestä itsestään juuri tässä hetkessä tuntuu. Tässä asemassa ollaan hetki pysähdyksissä vain katsellen paria, jonka jälkeen asemat puretaan, palataan tilan päihin ja toistetaan päin vastaisissa rooleissa.

Huomioita: Ohjaajan päätehtävä on tutkia etäisyyttä hänen ja liikkujan välillä. Tietysti ohjatessaan liikkujaa peruuttamaan tilassa, on ohjaaja vastuussa myös parinsa hyvinvoinnista eli ei saa antaa parin törmätä mihinkään.

Tosiaan harjoitteessa jokaisella on oikeus tutkia ja elää oman etäisyyden käsitteensä kautta. Ei ole mitään velvotetta päästää pariaan alle metrin etäisyydelle, jos se tuntuu vaivaannuttavalta, mutta sitä voi myös kokeilla, mikä on liian lähellä ja mikä sopiva. Tehdä tunnistuksia siitä, missä omat rajat menevät tänään juuri tämän ihmisen kanssa. Jonkun toisen parin kanssa sopiva etäisyys voisi olla toisenlainen. Kannattaa myös korostaa sitä, että kutsuminen ja etenkin poispäin vievä käden liike tehtäisiin mahdollisimman ystävällisesti ja lempeästi. Ei ole tarkoitus hätistellä tai ilmaista toiselle ”hus siitä”, vaan ystävällisesti ”siirry taaemmas”. Toki niinkin voi hyvässä yhteisymmärryksessä ja leikin niin salliessa tehdä.

Tule (ryhmäharjoite)

Miten se toimii: Piirissä tapahtuva paikanvaihtoleikki. Koko ryhmä seisoo piirissä niin, että kaikki näkevät toisensa. Harjoite alkaa sillä, että valittu aloittaja / liikkuja pyrkii muodostamaan katsekontaktin jonkun toisen piirissä olevan henkilön kanssa ja siirtymään luvan saatuaan tämän paikalle piirissä. Eli kun katsekontakti on muodostettu, aloittajan katsoma henkilö, kutsuja, sanoo sanan ”tule”, mikä on aloittajalle merkki siitä, että hän saa lähteä kävelemään kohti kutsujaa ja uutta paikkaansa. Siinä vaiheessa, kun aloittaja on saanut kutsujalta luvan lähteä liikkeelle, tulisi kutsujan etsiä piiristä joku toinen, jonka kanssa muodostaa katsekontakti ja vaihtaa samalla tavalla paikkaa. Harjoite etenee näin vuoro vuorolta, kunnes sattuu moka tai harjoite päätetään lopettaa.

Variaatioita: Kun harjoite alkaa sujua, voidaan sanallinen kutsu ”tule” jättää pois ja siirtyä siihen, että katsekontaktin muodostuminen kahden henkilön välille on sopimus paikanvaihdosta.

Harjoitetta voidaan myös tehdä niin, että liikkujia on useampi kerrallaan. Joko heti kierroksen alussa useampi henkilö saa aloittaa etsimään katsekontaktia ja lupaa vaihtaa paikkaa tai sitten näitä liikkujia lisätään harjoitteen edetessä. Sama idea kuin muissakin piiriharjoitteissa, joissa piirissä voi kulkea joko yksi viesti tai useita.

Huomioita: Tässä harjoitteessa tulee helposti kiire ja paniikki varsinkin, kun sitä kokeillaan ensimmäisiä kertoja. Ihan jo se, että joku kävelee kohti ja pitäisi vielä muistaa etsiä katsekontaktia piiristä ja odottaa kutsua ennen kuin liikkuu, ovat riittäviä hämmentämään ihmisiä. Harjoite yleensä kannattaa aloittaa hyvin rauhallisessa tahdissa kävellen, jotta se, jota kohti kävellään ei tunne oloaan niin uhatuksi, kuin jos aloittaja lähtisikin heti luvan saatuaan juoksemaan tai kävelemään kovaa vauhtia häntä kohti. Vauhtiakaan ei toisaalta tarvitse liiaksi varoa, on vaan hyvä olla tietoinen siitä, miksi se paniikkireaktio syntyy ja miten sitä voisi lievittää. Tässä harjoitteessa on hyvä pitää pieniä välireflektioita ja miettiä porukalla miksi jotain tapahtuu tai ei tapahdu.

Yleisin hämmennyksen muoto, minkä itse olen tässä harjoitteessa havainnut, on kävelemään lähteminen, kun itse juuri kutsunut jonkun paikalleen. Siinä huomaa sen kogniitivisen ylikuormituksen, missä säännöt ja tilanteen jännittävyys saavat vain reagoimaan keholla, koska tietoiselle reaktiolle ei ole siinä hetkessä tilaa. Tässä tulee usein tosi hurmaavia sellaisia ”En yhtään tiedä, mitä teen ja teen silti” -tyyppisiä hetkiä, jotka eivät ole vaarallisia, eikä niitä tarvitse mitenkään vältellä tai pyrkiä niistä erilleen.

Reflektion ja itse harjoitteen aikana, jos on aikaa ja tilaa, voi miettiä, mikä helpottaisi itseä annetun tehtävän suorittamisessa (katsekontaktin muodostuttua anna toiselle lupa tulla paikallesi, etsi uusi katsekontakti ja luvan saatuasi vaihda paikkaa) ja miten voi helpottaa toista oman tehtävänsä toteuttamisessa. Asioita, joita oman tai toisten toiminnan helpottamisen kannalta voi miettiä ovat mm.
– haenko kontaktia tiettyyn ihmiseen vai harhaileeko katse piirissä
– katsonko piirissä ollessani sitä henkilöä, joka hakee katsekontaktia (aloittaja / liikkuja)
– kävelenkö nopeasti vai hitaasti kohti toista
– haenko katsekontaktia viereiseen vai piirin toisella laidalla olevaan henkilöön

Tämä on hyvä harjoite mm. oman vaikutusvallan ja omien strategoiden tutkimiseen. Simppeli tekniikka, joka tarjoaa hyvää maaperää syvemmällekin reflektiolle.

Minä näen sinut (Mä nään sut)

Miten se toimii: Ryhmäharjoite, jossa kaikki kulkevat vapaasti tilassa. Kun katse kohtaa jonkun kanssa, kävellään sopivalta tuntuvalle etäisyydelle hänen kanssaan ja kohdataan hänet katsekontakti koko kohtaamisen ajan säilyttäen. Kohtaamisen aikana ei ole kiire mihinkään ja siinä on vain yksi tehtävä eli aidosti nähdä toinen ihminen. Kun tuntuu siltä, että näkee parinsa (miten ikinä sen haluaa tulkita) sanotaan hänelle sanat ”Minä näen sinut”. Kun molemmat ovat nähneet ja tulleet nähdyksi voidaan kontakti hyvältä tuntuvana hetkenä purkaa ja kumpikin jatkaa kävelemistä tilassa. Tilassa kävelemistä ja kohtaamisia jatketaan, kunnes ohjaaja pysäyttää harjoituksen.

Variaatioita: Harjoitukseen voidaan lisätä sanojen ”Minä näen sinut” ohella myös ystävällinen kosketus olkavarteen vahvistamaan kontaktia.