Näyttelijäntyö ja teatteri

7Tälle sivulle kerään näyttelijäntyöhön ja teatteriin liittyvää kirjallisuutta ja ajatuksiani aiheen parissa. Aiheesta on olemassa useita koulukuntia, eikä tämän sivun ole tarkoitus olla kattava tietovaranto kaikesta aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta. Kerään tänne oman kiinnostukseni mukaan kirjallisuutta näyttelijäntyön eri osa-alueista.

Huom. Teatteri-improvisaatiota käsittelevät kirjat löytyvät improkirjallisuuden puolelta.

Yleisteokset *

 • Alfreds, Mike
  • Different Every Night – Freeing the Actor
 • Artaud, Antonin
  • Kohti kriittistä teatteria
  • The theatre and its double
 • Brecht, Bertold
  • Aikamme teatterista
 • Boal, Augusto
  • Games for Actors and Non-Actors
  • Theatre of the Oppressed
 • Caldarone, Marina & Lloyd-Williams, Maggie
 • Chekhov, Michael
  • On the Technique of Acting
 • Cohen, Robert
  • Acting One
  • Acting Power
 • Grotowski, Jerzy
  • Kohti köyhää teatteria
 • Hagen, Uta
  • A Challenge for the Actor
  • Respect for acting
 • Mamet, David
 • Meisner, Sanford & Longwell, Dennis
  • Kirja:
  • Muut materiaalit:
   • Sanford Meisner Master Class DVD
   • Sanford Meisner Master Class (lyhennetty Vimeo versio)
 • Merlin, Bella
  • The Complete Stanislavsky Toolkit
 • Meyerhold, Vsevolod
  • Teatterin Lokakuu
 • Oida, Yoshi ja Marshall, Lorna
 • Pätsi, Mia
  • Näyttelijän tekniikoita
 • Shurtleff, Michael
  • Audition
 • Silverberg, Larry
  • The Sanford Meisner Approach:
   • Workbook one – An Actor’s Workbook
   • Workbook two – Emotional Freedom
   • Workbook three – Tackling the Text
   • Workbook four – Playing the Part
 • Stanislavski, Konstantin
  1. An Actor Prepares
   • Suomennettu teos: Näyttelijän työ, omakohtaisen luovan eläytymisen saavuttamiseksi – oppilaan päiväkirja
  2. Building a Character
   • Suomennettu teos: Luonteen kehittäminen
   • Uudempi suomennettu teos: Näyttelijäntyö (1-2) (sisältää ensimmäiset kaksi näyttelijän työn oppilaan päiväkirjaa)
   • Kirjasta on olemassa myös toinen englanninkielinen käännösversio An Actor’s work – A Student’s Diary (sisältää ensimmäiset kaksi näyttelijän työn oppilaan päiväkirjaa)
  3. Creating a Role
   • Suomennettu teos: Näyttelijän roolityöskentely – Näyttelijän työ 3
   • Kirjasta on olemassa myös toinen englanninkielinen käännösversio An Actor’s Work on a Role
  4. My life in Art
   • Suomennettu teos Elämäni taiteen palveluksessa
 • Unwin, Stephen
  • The Complete Brecht Toolkit

Fyysinen näyttelijäntyö

 • Dennis, Anne
  • The Articulate Body – The physical training of the Actor
 • Marshall, Lorna
  • The Body Speaks
 • McEvenue, Kelly
  • Actor and the Alexander Technique
 • Newlowe, Jean
  • Laban for Actors and Dancers
 • Potter, Nicole (ed)
  • Movement for Actors
 • Yakim, Moni

Naamioteatteri ja klovneria

 • Lecoq, Jacques
  • The Moving Body (Le Corps Poetique) – Teaching Creative Theatre
 • Siljamäki, Jari

Musiikkiteatteri

 • Moore, Tracey & Bergman, Allison
  • Acting the Song

Teatterihistoria

 • Balme, Christopher B.
  • Johdatus teatteriin
 • Enckell, Johanna
  • Antonin Artaudin jäljet ranskalaisessa teatterissa
 • Hirsch, Foster
  • A Method to their madness – The History of the Actors Studio

Tuottajan työ

 • Saksala, Elina
  • Tuottajan käsikirja

Teatterin tutkimus

 • Koski, Pirkko (toim.)
  • Teatteriesityksen tutkiminen
  • Teatterin ja historian tutkiminen
 • Linko, Maria
  • Teatteriesitykset ja julkisuus

Soveltava teatteri

 • Preston, Sheila
  • Applied theatre facilitation – Pedagogies, Practices, Resilience

* Käännetystä kirjallisuudesta (esim. venäjänkielinen alkuteos) merkkaan listaan sekä englanninkieliset käännösversiot sekä mahdolliset suomennokset. Näiden osalta linkitän kirjoja käsittelevät tekstit siihen käännösversioon, jota kyseinen teksti käsittelee. Joistain on tullut luettua sekä suomennos että englanninkielinen teos, mutta pääosin kirjoitan tekstin vain toisen version alle, enkä tee erikseen tekstiä molemmista käännöksistä. 

Create a website or blog at WordPress.com

Ylös ↑